Regler du skal være opmærksom på hvis du planlægger mindre byggearbejder eller sammenlægning af andelslejligheder

 

Ombygning
Planlægger du at udføre mindre byggearbejder, som f.eks. udskiftning af køkken eller bad, skal bestyrelsen først godkende denne ombygning, jf. foreningens vedtægter §11 "Forandringer". Desuden skal du være opmærksom på at mindre byggearbejder skal anmeldes skriftligt til "Center for Byggeri" Københavns Kommune, ved at indsende skema til "anmeldelse af byggearbejder i lejlighed"og "fuldmagt ved byggearbejder".
Husk, der skal altid bruges autoriserede håndværkere til VVS, elektricitet og andre faste installationer.

For mere information om hvilke byggearbejder der skal søges tilladelse om eller anmeldes, se Københavns Kommunes hjemmeside - borger - bolig og byggeri - byggetilladelse - lejlighed. Klik her for direkte link.

Sammenlægning af lejligheder
Ved at kontakte bestyrelsen, kan du blive skrevet op til at købe din naboes lejlighed, således får du førsteret hvis denne påtænker at sælge. Derefter kan du lægge de to andelslejligheder sammen. For mere information kan du læse "Regler for sammenlægning af andelslejligheder"., samt gå ind på Københavns Kommunes hjemmeside - borger - bolig og byggeri - byggetilladelse - lejlighed - sammenlægning og nedlæggelse. Klik her for direkte link.