Dokumenterne på denne side er til nyttig information for Andelshaverne

 

Vedtægter og Husorden

– Vedtægter

– Husorden

Køb og Salg

– Opgørelse af forbedringer

– Uddrag af lov om andelsboligforeninger og andre bofællesskaber

– se hele loven på retsinfo ved at klikke her

– Uddrag af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbedringer i lejligheden

– Anmeldelse af byggearbejde i lejlighed – Fuldmagt til brug ved byggearbejder

Vedligeholdelse

– Vedligeholdelse af træværk på altan

Sammenlægning af lejligheder

– Regler for sammenlægning af andelslejligheder

Fitnessrum

– Regler for brug af Fitnessrum

Vaskeri

– Manual til Electrolux vaskemaskine

– Brugervejledning til betalingspanel i vaskerier

– Brugervejledning til Electrolux Vaskeri Web Booking

– Brugervejledning til Electrolux Vaskeri Web Booking App

– Login til Vaskeri Web Booking – http://vaskeri.ab-hyltevang.dk/

– (BrugerNavn 12 cifre: 100254 plus lejlnr. 3 cifre og beboernr. 3 cifre)

Manualer

– Manual til SIEDLE dørtelefon

Affald, sortering af

AffaldsGuide

Drift- og vedligeholdelse

– Drift- og vedligeholdelsesrapport 2013

Energimærkning

– Energimærkning 2013