Bestyrelsen har udført nedenfor listede renoveringsarbejder

 

2019: Diverse renoveringsarbejder

 • Rensning af vådbrønde og tørbrønde på gaden
 • Rensning af aftræksrør fra tørretumblere til dampbrønde
 • Rensning og afkalkning af alle vaskemaskiner
 • Opgradering af gulv og mur mod gaden i Fitnessrum
 • Udskiftning af armaturer i kældergange til LED lys
 • Justering af STAD indreguleringsventiler til varmefordeling
 • Reparation af fuger i nederste halve meter mur mod gaden

2018: Diverse renoveringsarbejder

 • Renovering af vægge og maling i trappeopgange
 • Renovering af vægge og maling i vaskerum
 • Renovering af vægge og maling i tørrerum
 • Renovering af resterende del af kloak

2017: Diverse renoveringsarbejder

 • Etablering af nyt fitness/motionsrum Bobakken 7 kælderen
 • Udskiftning af beslag til fastgørelses af læskærme
 • Glasfiber-strømpe foring af kloak under bygningen
 • Udskiftning af samtlige afløb til højvandslukkere
 • Udskiftning af samtlige kloakbrønde til "højvandslukkere"
 • Renovering af bærende stålprofil ved gavl Bobakken 1
 • Renovering af terrazzogulv i alle trappeopgange
 • Udskiftning af tørretumblere i vaskeri 2, 3, 4 til Electrolux T5190 BL/GR GT8 400 3 EX 6G83
 • Udskiftning af linoleumsgulv til klinkegulv i vaskeri 2, 3, 4
 • Udskiftning af vaskemaskiner i vaskeri 4 til nye Electrolux W575H

2016: Udskiftning af cylindere og nøgler til fælleslåse

 • Udskiftning af samtlige cylindere til fælleslåse
 • Nye systemnøgler til fælleslåse

2016: Installation af ny tørretumbler

 • Installation af ny Electrolux tørretumbler i vaskeri 1

2015: Installation af nye vaskemaskiner

 • Installation af nye Electrolux vaskemaskiner i vaskeri 1, 2, 3

2014: Installation af nye vaskemaskiner

 • Installation af nye Nortec vaskemaskiner i vaskeri 4

2013: Montering af låse

 • Montering af låse mellem trappeopgange og kældergange

2012: Diverse renoveringsarbejder

 • Behandling af træet på de nye affaldsskure med træbeskyttelse
 • Maling af 7 tørrerum
 • Udskiftning af lysarmaturer i 7 tørrerum og 4 cykelkældre
 • Udskiftning af TDC kabelbakke i gården ved nr. 25

2011: Renovering af gård

 • 2 nye 20 m lange x 2 m brede skure til affaldscontainere, storskrald og barnevogne
 • Etablering af 42 m lang mur til nabo Bobakken højre numre (nord)
 • Etablering af 8 m lang plantekumme til nabo Bobakken lave numre (syd)
 • Etablering af belysning i midten af gård
 • Udskiftning af træer, mm. i skelområde mellem nye skure i midten af gård

2011: Fællesareal mellem Bobakken og Byhøjen

 • 170 m bøgehæk rundt om fællesareal med 2m hul på hver langside
 • 30 m3 ca. 2,5 cm biotopping og etablering af ny græsplæne
 • Opsætning af 2 stk. grill ved picnic områder

2011: Terrænrenovering på gadesiden af huset

 • Udskiftning af trappetrin til trappeopgange
 • Fjernelse af jernplade under dørtrin ved trappeopgange
 • Udskiftning af lamper over trappeopgange
 • Udskiftning af fortov
 • Etablering af cykeløer
 • Udskiftning af cykelstativer
 • Etablering af udluftning fra tørretumblere til dampbrønde i cykeløer
 • Nyasfaltering af parkeringspladser
 • Nyasfaltering af kørebane
 • Udskiftning af fortov langs fællesarealet
 • Plantning af træer ved cykeløer (Tempeltræ, Ginkgo Biloba)

2011: Renovering af kviste og overgang fra betondæk til altan på 3. sal

 • Renovering af træværk
 • Renovering af zink og bly på kviste
 • Udskiftning af defekte tagsten
 • Etablering af permanent overgang mellem 3. sals betondæk og altaner

2011: Diverse renoveringsarbejder

 • Kontrol af tagsten og tag
 • Reparation af defekte fuger samt revner i murværket
 • Udskiftning af 4 udluftningshætter på taget til tagsten
 • Lukning af 4 huller til udluftningskanaler fra tørretumblere i vaskerierne
 • Etablering af udsugning fra vaskerier
 • Etablering af automatisk lys i vaskerier og tørrerum
 • Ekstra 20 cm isolering af loft
 • Hulmurs-isolering fra 2. sal til taget. Muren er massiv fra kælder til 1. sal
 • Reparation og maling af skader på væggene i trappeopgange

2010: Udskiftning af gamle tørretumblere til nye

2010: Modernisering af trappeopgange

 • Udskiftning af lamper og elektricitetsledninger
 • Installering af lyd og trykfølere som erstatning for kontakter
 • Installering af røgalamer og tilslutning af disse til elektricitetsnettet
 • Maling af vægge, loft, træværk, trammer til gelænder
 • Lakering af gelænder
 • Polering af låger til affaldsskakter
 • Opskuring og polering af gulv og trapper
 • Udskiftning af opslagstavler
 • Opsætning af postkasseanlæg

2009: Udvidelse af kælderskakter i hver ende af gården

 • For at sikre en frihøjde på mindst 2 meter, efter de nye altaner er sat op, er de to ende kælderskakterne gjort længere.

2009: Opsætning af altaner mod gården

 • Information om vedligeholdelse kan findes under "Dokumentarkiv"

2009: Renovering af tagrender, nedløbsrør mm.

 • Udskiftning af rendejern
 • Udskiftning af tagrender til zink
 • Udskiftning af nedløbsrør til zink
 • Udskiftning af nederste del af nedløbsrør til galvaniseret stål
 • Renovering af kloakering, kloakdæksler og regnvandsbrønde i gården
 • Udskiftning af lamper i gården/kælderskakter

2009: Over- og understrygning af tag

2007: Udskiftning af dørtelefoner

 • Manual til dørtelefon kan findes under "Dokumentarkiv"